MPDESIGN s.r.o.

Sládkovičova 1972
022 01 Čadca

IČO: 50397028 
DIČ: 2120313602
IČ DPH: SK2120313602
IBAN: SK54 0900 0000 0051 1593 2679

Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 56899/Le-

e-mail: info@ferklik.com
Telefón: +421 948 251 510

Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov najdete <TU>